Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 5/2014/2015 Kanclerza UKW z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
komisja, postępowanie, przetarg, dostawa, sprzęt komputerowy

Zarządzenie Nr 7/2014/2015 Rektora UKW z dnia 17 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, wysokość opłat, domy studenta

hasła: finanse
publikacja: 24.11.2014 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 4/2014/2015 z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za uługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego z cudzoziemcami
wzory, umowa, cudzoziemcy

Pismo okólne Nr 3/2014/2015 Rektora UKW z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. wyceny eksponatów muzealnych przekazanych przez różnych darczyńców do Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
powołanie, komisja, wycena, eksponaty

Zarządzenie Nr 5/2014/2015 Rektora UKW z dnia 4 listopada 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2014/2015
wyoskość opłat, zajęcia dydaktyczne, studia niestacjonarne

hasła: finanse
publikacja: 04.11.2014 Paweł Januszewski