Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 145/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiow pierwszego stopnia na kierunku ekonomia Wydziałowi Administracji i Nauk Społecznych
opinia, wniosek, MNiSzW, decyzja, nadanie uprawnienia, prowadzenie studiów, ekonomia, WAiNS

Uchwała Senatu Nr 143/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję Prorektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015
prorektor, pensum, zajęcia dydaktyczne, rok akademicki 2014/2015

Uchwała Senatu Nr 142/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zwolnienia Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015
rektor, zwolnienie, zajęcia dydaktyczne, rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie Nr 85/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
zmiana, regulamin, rejestracja internetowa, studia dokoranckie, terminy rejestracji, składanie, dokumenty, kandydaci

Zarządzenie Nr 84/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2014/2015
zmiana, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, nabór kandydatów

Zarządzenie Nr 83/2013/2014 Rektora UKW z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
wysokość opłat, studia, stacjonarne, niestacjonarne, powtarzanie zajęć, niezadowalające wyniki w nauce