Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 60/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, uchwała, efekty kształcenia, ogólnoakademicki profil, studia wyższe

hasła: dydaktyka
publikacja: 15.04.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 36/2014/2015 Rektora UKW z dnia 6 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, odpłatność, przewód doktorski, tytuł naukowy

hasła: finanse
publikacja: 14.04.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 59/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie kryzysowe w środowisku
wyrażenie opinii, wystąpienie, wniosek, decyzja, uprawnienia, prowadzenie

hasła: dydaktyka
publikacja: 13.04.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 58/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie kryzysowe w środowisku na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
określenie, efekty kształcenia

hasła: dydaktyka
publikacja: 13.04.2015 Paweł Januszewski