Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 114/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2014 rok oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonanarnych
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacja podmiotowa, działalność dydaktyczna, przychody własne, koszty, studia stacjonanarne

hasła: finanse
publikacja: 09.10.2014 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
określene, wzory umów, pobieranie opłat, usługi edukacyjne, opłaty związane z odbywaniem studiów

hasła: finanse
publikacja: 09.10.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 107/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ustalanie, wysokość, świadczenia, pomoc materialna

Zarządzenie Nr 106/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ustalanie, wysokość, świadczenia, pomoc materialna