Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 64/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniające uchwały w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, określenie, wzory umów, warunki, pobieranie opłat, usługi edukacyjne, odbywanie studiów

hasła: dydaktyka
publikacja: 09.04.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 57/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie określenia planowanej liczby miejsc na poszczególnych kierunkach stacjonarnych studiów na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2015/2016, w tym liczby miejsc dla osób, dla których będzie to kolejny kierunek studiów
określenie, planowana liczba, miejsca, kierunki studiów, kolejny kierunek studiów

hasła: dydaktyka
publikacja: 09.04.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016
zmiana, ustalenie, szczegółowe warunki, tryb rekrutacji, studia

hasła: dydaktyka
publikacja: 09.04.2015 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 55/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Narodowym Uniwersytetem w Chmielnickim.
wyrażenie zgody, porozumienie, współpraca akademicka

Uchwała Senatu Nr 54/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia przez Senat UKW wzorów dyplomów doktora nauk, doktora sztuki oraz doktora habilitowanego
zmiana, zatwierdzenie, wzory, dyplomy, doktor nauk, doktor sztuki, doktor habilitowany