Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 104/2013/2014 Rektora UKW z dnia 23 września 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 32/2006/2007 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia wzorów umów w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych wydawnictw UKW
zmiana, wzory umów, prawa autorskie, prawa pokrewne, wydawnictwo

hasła: finanse
publikacja: 03.10.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 105/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 września 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 45/2012/2013 Rektora UKW w sprawie opłat za zakwaterowanie w Hotelach Asystenta, w pokojach gościnnych, w Domach Studenta i pokojach rotacyjnych w innych obiektach UKW
zmiana, opłaty, Hotel Asystenta

hasła: finanse
publikacja: 03.10.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 102/2013/2014 Rektora UKW z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego
tworzenie, preliminarze, przychody,koszty, studia, niestacjonarne, podyplomowe, formy kształcenia, środki, Fundusz Komercyjny

Pismo okólne Nr 43/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 26 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na relokację jednostek Wydziału Nauk Przyrodniczych z wytworzeniem nowych stanowisk badawczych
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, relokacja