Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 33/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu dla osób niewidomych i słąbowidzących.
komisja, zamówienia publiczne, dostawa, sprzęt specjalistyczny, niewidomi, słabowidzący

Pismo okólne Nr 32/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę galanterii biurowej i artykułów papierniczych
komisja, zamówienia publiczne, dostawa, galanteria biurowa, artykuły papiernicze

Pismo okólne Nr 31/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów typu blade wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji systemów operacyjnych
komisja, zamówienia publiczne, dostawa, serwery, oprogramowanie, wirtualizacja, systemy operacyjne

Pismo okólne Nr 30/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 8 sierpnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku dydaktyczno-administracyjnego o dźwig zewnętrzny (platforma pionowa w szybie samonośnym) dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą techniczą przy ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.
komisja, zamówienia publiczne, rozbudowa, budynek dydaktyczno-administracyjny, osoby niepełnosprawne

Zarządzenie Nr 90/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie minimalnej wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku asystenta i posiadających stopień naukowy doktora albo stopień doktora sztuki
stawka, wynagrodzenie zasadnicze, nauczyciele akademiccy, stanowisko, asystent, stopnień naukowy doktora

Pismo okólne Nr 30/2013/2014 Rektora UKW z dnia 22 lipca 2014 r.

zmieniające pismo okólne w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu, pismo okólne w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Likwidacji Barier Architektonicznych oraz pismo okólne w sprawie powołania Komisji ds. opracowania zasad gospodarki finansowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiana, powołanie, komisja, organizacja, rozwój, zespół, likwidacja, bariery architektoniczne, gospodarka, finanse

Zarządzenie Nr 88/2013/2014 Rektora UKW z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Badań Aglomeracyjnych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie określenia ogólnego schematu organizacyjnego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
utworzenie, OBA, zmiana zarządzenia, schemat, organizacja