Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 27/2018/2019 Rektora UKW z dnia 8 kwietnia 2019 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 14 czerwca 2011 roku  w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
instrukcja kancelaryjna, jednolity wykaz, akta

Pismo okólne Nr 9/2018/2019 Rektora UKW z dnia 30 kwietnia 2019 r.

zmieniające Pismo okólne nr 5/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rektorskiej ds. utworzenia szkoły doktorskiej
zmiana, skład

hasła: komisja
publikacja: 07.05.2019 Paweł Januszewski