Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 6/2018/2019 Rektora UKW z dnia 30 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie nr 2/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

hasła: regulamin
publikacja: 31.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 5/2018/2019 Rektora UKW z dnia 15 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
procedura, rozliczanie, termin, wypłaty, godziny ponadwymiarowe, umowy cywilnprawne

hasła: finanse
publikacja: 17.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 4/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 12/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zasady, polityka, rachunkowość

hasła: finanse
publikacja: 17.10.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 1/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 października 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 6/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Programowej Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
rada, powołanie

hasła: kadra
publikacja: 15.10.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 2/2018/2019 Rektora UKW z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie powołania Doktoranckich Komisji Stypendialnych  ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2018/2019.
powołanie, komisja, opiniowanie, wnioski

Zarządzenie Nr 67/2017/2018 Rektora UKW z dnia 25 września 2018 r.

uchylające Zarządzenie Nr 19/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zasad ustalania i ewidencjonowania honorarium z tytułu praw autorskich w wynagrodzeniu zasadniczym pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych oraz dyplomowanych bibliotekarzy UKW

hasła: finanse
publikacja: 09.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 1/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia procedury rozliczania oraz ustalenia terminów wypłat wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.
wprowadzenie, procedura, rozliczenie, terminy, wypłata

hasła: finanse
publikacja: 04.10.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 2/2018/2019 Rektora UKW z dnia 1 października 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 51/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 25 maja 2018 r. dotyczącego wprowadzenia instrukcji regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, ochrona danych osobowych

hasła: dane osobowe
publikacja: 01.10.2018 Paweł Januszewski