Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Nr 34/2014/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Turystyka i Rekreacja Wydziałowi Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
prowadzenie, studia drugiego stopnia

hasła: dydaktyka
publikacja: 13.03.2015 Weronika Janecka