Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 113/2013/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
warunki, tryb, rekrutacja, studia doktoranckie

hasła: dydaktyka
publikacja: 30.04.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 62/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku korzystania z konta pocztowego w domenie ukw.edu.pl przez pracowników UKW i osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
obowiązek, korzystanie, konto pocztowe, domena, pracownicy, umowa cywilnoprawna

hasła: kadra
publikacja: 30.04.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora UKW z dnia 15 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie Nr 9/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki antymobbingowej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, mobbing, polityka,

hasła: kadra komisja
publikacja: 30.04.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 57/2013/2014 Rektora UKW z dnia 3 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów umów o świadczenie usług edukacyjnych w UKW oraz zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie oraz za świadczenie usług edukacyjnych na stacjonarnych studiach doktoranckich w UKW
zmiana zarządzenia, wzór, umowa, usługi edukacyjne, studia doktoranckie, stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzenie Nr 59/2013/2014 Rektora UKW z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015
regulamin, rejestracja internetowa, termin, składanie dokumentów, kandydaci na studia

Zarządzenie Nr 56/2013/2014 Rektora UKW z dnia 1 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz zarządzenie w sprawie określenia schematu organizacyjnego podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana zarządzenia, schemat, struktura organizacyjna, podstawowe jednostki organizacyjne

Zarządzenie Nr 58/2013/2014 Rektora UKW z dnia 7 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego lub habilitacyjnego oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, odpłatność, przewód doktorski, habilitacyjny, postępowanie, tytuł naukowy