Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 22/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w sprawie określenia ogólnego schematu struktury organizacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, struktura