Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 24/2014/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r.

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów turystyka i rekreacja na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
efekty kształcenia, określenie