Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Rektora UKW z dnia 20 stycznia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia drugiego stopnia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 w semestrze letnim oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015 w semestrze letnim
rejestracja, terminy, dokumenty

hasła: dydaktyka
publikacja: 27.01.2015 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 10/2014/2015 Rektora UKW z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie stopniowego wprowadzenia elektronicznego systemu obiegu dokumentów
stopniowy, elektroniczny obieg, dokumenty