Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 49/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
instrukcja, likwidacja, składniki majątkowe

hasła: finanse
publikacja: 20.03.2014 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 19/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie przestrzegania czasu pracy przez pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego niebędących nauczycielami akademickimi
przestrzeganie, czas pracy, pracownicy UKW

hasła: kadra
publikacja: 03.03.2014