Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 38/2013/2014 Rektora UKW z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
dodatki funkcyjne, nauczyciele akademiccy, pracownicy

hasła: finanse kadra
publikacja: 17.02.2014 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 65/2013/2014 z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały Senatu UKW Nr 64/2013/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. dotyczącej opinii zobowiązującej JM Rektora do rozwiązania umowy o pracę z Kanclerzem UKW
uchylenie, uchwała, opinia, zobowiązanie, rozwiązanie umowy

hasła: kadra
publikacja: 11.02.2014

Zarządzenie Nr 35/2013/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie używania przenośnych urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną, paliwem płynnym lub gazowym do doraźnego dogrzewania pomieszczeń w obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
urządzenia grzewcze, energia elektryczna, paliwo płynne, paliwo gazowe, doraźne dogrzewanie, pomieszczenia, obiekty

publikacja: 11.02.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 41/2013/2014 Rektora UKW z dnia 5 lutego 2014 r.

w sprawie utworzenia i współpracy w organizacji i prowadzeniu przez UKW oraz Fundację Oświatową - Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie studiów podyplomowych
utworzenie, studia podyplomowe, Fundacja Oświatowa - Europejskie Centrum Edukacyjne

Zarządzenie Nr 40/2013/2014 Rektora UKW z dnia 3 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie Nr 32/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, Regulamin, zamówienia publiczne