Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 5/2014/2015 z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów zawieranych ze studentami studiów niestacjonarnych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych oraz przejściowych zasad dotyczących stosowania aneksów do umów o warunkach odpłatności
wzory, umowa, określenie, pobieranie, WAINS, zasady przejściowe, aneks

Uchwała Senatu Nr 1/2014/2015 z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Narodowym Uniwersytetem w Tokio
zgoda, porozumienie, współpraca

publikacja: 04.11.2014 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 4/2014/2015 Kanclerza UKW z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy - etap 3, zadanie 3
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, modernizacja

Pismo Okólne Nr 3/2014/2015 Kanclerza UKW z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, odczynnik, materiały zużywalne

Pismo okólne Nr 2/2014/2015 Kanclerza UKW z dnia 16 października 2014 r.

w sprawie powołania komisj przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację specjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, kurs, szkolenie

Pismo okólne Nr 1/2014/2015 Kanclerza UKW z dnia 10 października 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy - etap III, zadanie 2