Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 72/2017/2018 Rektora UKW z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na rok akademicki 2018/2019
powołanie, komisja, student

hasła: komisja
publikacja: 28.09.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 66/2017/2018 Rektora UKW z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego.
tworzenie, preliminarze, przychody, koszty

hasła: finanse
publikacja: 26.09.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 1/2017/2018 Kanclerza UKW z dnia 12 września 2018 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 1/2014/2015 Kanclerza Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 września 2015 r. w sprawie korzystania z parkingów przy obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiana, korzystanie, parking

hasła: regulamin
publikacja: 12.09.2018 Paweł Januszewski