Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 119/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 września 2014 r.

zmienające Zarządzenie Nr 69/2013/2014 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2014/2015 zmiana, powołanie, komisja, nabór, kandydaci, studia

Pismo okólne Nr 46/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu optycznego
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, dostawa

Pismo okólne Nr 45/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie kursów ze studentami kierunków Informatyka i Mechatronika
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, kurs

Pismo okólne Nr 44/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu analitycznego do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z komputerową stacją analityczną
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, dostawa

Zarządzenie Nr 114/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2014 rok oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonanarnych
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacja podmiotowa, działalność dydaktyczna, przychody własne, koszty, studia stacjonanarne

hasła: finanse
publikacja: 09.10.2014 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 171/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
określene, wzory umów, pobieranie opłat, usługi edukacyjne, opłaty związane z odbywaniem studiów

hasła: finanse
publikacja: 09.10.2014 Paweł Januszewski