Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 107/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ustalanie, wysokość, świadczenia, pomoc materialna

Zarządzenie Nr 106/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ustalanie, wysokość, świadczenia, pomoc materialna

Zarządzenie Nr 104/2013/2014 Rektora UKW z dnia 23 września 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 32/2006/2007 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia wzorów umów w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych wydawnictw UKW
zmiana, wzory umów, prawa autorskie, prawa pokrewne, wydawnictwo

hasła: finanse
publikacja: 03.10.2014 Paweł Januszewski