Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 107/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ustalanie, wysokość, świadczenia, pomoc materialna

Zarządzenie Nr 106/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
regulamin, ustalanie, wysokość, świadczenia, pomoc materialna

Zarządzenie Nr 104/2013/2014 Rektora UKW z dnia 23 września 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 32/2006/2007 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia wzorów umów w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych wydawnictw UKW
zmiana, wzory umów, prawa autorskie, prawa pokrewne, wydawnictwo

hasła: finanse
publikacja: 03.10.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 105/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 września 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 45/2012/2013 Rektora UKW w sprawie opłat za zakwaterowanie w Hotelach Asystenta, w pokojach gościnnych, w Domach Studenta i pokojach rotacyjnych w innych obiektach UKW
zmiana, opłaty, Hotel Asystenta

hasła: finanse
publikacja: 03.10.2014 Paweł Januszewski