Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 169/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz oceny działalności Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2013/2014
zatwierdzenie, sprawozdanie, działalność, ocena, rok akademicki

hasła: dane osobowe
publikacja: 26.09.2014 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 168/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o przyznanie Wydziałowi Matematyki, Fizyki i Techniki uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka
opinia, wniosek, uprawnienia, stopień naukowy, nauki fizyczne, dyscyplina

Pismo okólne Nr 36/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 12 września 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę doradztwa zawodowego w projekcie "Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych"
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, usługa, doradztwo zawodowe, projekt

Zarządzenie Nr 101/2013/2014 Rektora UKW z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie procedury rozliczania oraz terminów zapłaty wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
procedura, rozliczanie, terminy, zapłata, wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe, umowy cywilnoprawne

Zarządzenie Nr 99/2013/2014 Rektora UKW z dnia 29 sierpnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie Nr 66/2013/2014 Rektora UKW w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatow na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
wprowadzenie, regulamin, rejestracja, termin, składanie, dokumenty

hasła: regulamin
publikacja: 09.09.2014 Paweł Januszewski