Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 97/2013/2014 Rektora UKW z dnia 22 sierpnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie Nr 33/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2014/2015
zmiana, organizacja, rok akademicki

Zarządzenie Nr 95/2013/2014 Rektora UKW z dnia 22 sierpnia 2014 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 65/2013/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
komisje rekrutacyjne, nabór, kandydaci

Zarządzenie Nr 94/2013/2014 Rektora UKW z dnia 22 sierpnia 2014 r.

uchylające Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 63/2013/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 64/2013/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Nr 75/2013/2014 z dnia 29 maja 2014 r. i Nr 119/2012/2013 z dnia 26 września 2013 r.
uchylenie, zarządzenia

Pismo okólne Nr 35/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie elementów konstrukcyjnych boisk sportowych.
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, elementy konstrukcyjne, boiska sportowe

Pismo okólne Nr 34/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w Domu Studenta nr 1 przy ul. Łużyckiej 24 oraz w Domu Studenta nr 2 przy ul. Łużyckiej 21.
powołanie, przetarg, zamówienia publiczne, roboty budowlane, domy studenta, Łużycka

Pismo okólne Nr 33/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego sprzętu dla osób niewidomych i słąbowidzących.
komisja, zamówienia publiczne, dostawa, sprzęt specjalistyczny, niewidomi, słabowidzący

Pismo okólne Nr 32/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 13 sierpnia 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę galanterii biurowej i artykułów papierniczych
komisja, zamówienia publiczne, dostawa, galanteria biurowa, artykuły papiernicze

Pismo okólne Nr 31/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę serwerów typu blade wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji systemów operacyjnych
komisja, zamówienia publiczne, dostawa, serwery, oprogramowanie, wirtualizacja, systemy operacyjne