Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 125/2013/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie pisma Rady Naukowej Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2014 r. skierowanego do JM Rektora i Senatu UKW
pismo, Rada Naukowa Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

Uchwała Senatu Nr 98/2013/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej funkcjonowania oraz aktualnej sytuacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego "International School of Bydgoszcz"
opinia, funkcjonowanie, aktualna sytuacja, ISOB

hasła: finanse
publikacja: 05.05.2014 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 113/2013/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
warunki, tryb, rekrutacja, studia doktoranckie

hasła: dydaktyka
publikacja: 30.04.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 62/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku korzystania z konta pocztowego w domenie ukw.edu.pl przez pracowników UKW i osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej
obowiązek, korzystanie, konto pocztowe, domena, pracownicy, umowa cywilnoprawna

hasła: kadra
publikacja: 30.04.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 61/2013/2014 Rektora UKW z dnia 15 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie Nr 9/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia polityki antymobbingowej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
zmiana, mobbing, polityka,

hasła: kadra komisja
publikacja: 30.04.2014 Paweł Januszewski