Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 162/2013/2014 z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia modelu Zarządzania finansami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, opracowanego w ramach realizacji projektu "Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy"
zatwierdzenie, model, zarządzanie, finanse, projekt

Uchwała Senatu Nr 161/2013/2014 z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia modelu Zarządzania majątkiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, opracowanego w ramach realizacji projektu "Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy"
zatwierdzenie, model, zarządzanie, majątek, projekt

Uchwała Senatu Nr 160/2013/2014 z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie przyjęciu Regulaminu postępowania konkursowego obowiązującego przy zatrudnianiu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
regulamin, konkurs, zatrudnienie, profesor nadzwyczajny, UKW

Uchwała Senatu Nr 154/2013/2014 z dnia 8 lipca 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia termomodernizacji budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego położonych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 oraz ul. Ogińskiego 16 w Bydgoszczy
opinia, termomodernizacja, budynki, UKW

Zarządzenie Nr 91/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie utraty obowiązującej zarządzeń Rektora UKW w sprawie zasad zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
utrata, moc obowiązująca, zarządzenia, zasady zatrudniania, nauczyciele akademiccy

Pismo okólne Nr 28/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, dostawa, sprzęt komputerowy, oprogramowanie

Zarządzenie Nr 87/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2014 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych
podział, dysponowanie, środki publiczne, dotacja podmiotowa, działalność dydaktyczna, przychody własne, finansowanie, studia stacjonarne