Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wzór, arkusz oceny, nauczyciele akademiccy

Zarządzenie Nr 49/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad oraz trybu likwidacji składników majątkowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
instrukcja, likwidacja, składniki majątkowe

hasła: finanse
publikacja: 20.03.2014 Paweł Januszewski