Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Nr 82/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie zniesienia specjalności na kierunku studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzonym na Wydziale Edukacji Muzycznej

utworzenie, kierunek

hasła: dane osobowe
publikacja: 01.04.2019 Paweł Januszewski

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i  niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Nr 75/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia przez JM Rektora z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody ministra za osiągnięcia w działalności dydaktycznej.
opinia, nagroda

hasła: dane osobowe
publikacja: 01.04.2019 Paweł Januszewski