Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 143/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję Prorektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2014/2015
prorektor, pensum, zajęcia dydaktyczne, rok akademicki 2014/2015

Uchwała Senatu Nr 142/2013/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zwolnienia Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015
rektor, zwolnienie, zajęcia dydaktyczne, rok akademicki 2014/2015

Zarządzenie Nr 85/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
zmiana, regulamin, rejestracja internetowa, studia dokoranckie, terminy rejestracji, składanie, dokumenty, kandydaci

Zarządzenie Nr 84/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2014/2015
zmiana, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, nabór kandydatów

Zarządzenie Nr 83/2013/2014 Rektora UKW z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
wysokość opłat, studia, stacjonarne, niestacjonarne, powtarzanie zajęć, niezadowalające wyniki w nauce

Pismo okólne Nr 28/2013/2014 Rektora UKW z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji ds. wyboru oferty dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej 34 w Bydgoszczy
komisja, wybór, oferty, sprzedaż, nieruchomość, ul. Przemysłowa 34

hasła: komisja
publikacja: 25.06.2014

Pismo okólne Nr 27/2013/2014 Rektora UKW z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia dla Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, dostawa, wyposażenie, CEKFiS

Pismo okólne Nr 23/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, dostawa, sprzęt komputerowy, oprogramowanie