Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 80/2013/2014 Rektora UKW z dnia 16 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
zmiana, regulamin, rejestracja internetowa, studia doktoranckie, rok akdemicki 2014/2015

Zarządzenie Nr 79/2013/2014 Rektora UKW z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie wynagrodzeń nauczycieli akademickich oraz pozostałych pracowników Uczelni za pracę w Uczelnianej i Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych oraz za czynności administracyjne związane z obsługą procesu rekrutacyjnego
wynagrodzenie, nauczyciele akademiccy, pracownicy Uczelni, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, czynności administracyjne, proces rekrutacyjny

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora UKW z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym i odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim
zasady, dyplom, suplement, odpis, język obcy, język angielski

Zarządzenie Nr 78/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wzór, arkusz oceny, nauczyciele akademiccy

Zarządzenie Nr 75/2013/2014 Rektora UKW z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia w roku akademickim 2014/2015 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej oraz kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem bezpłatnych punktów ECTS
opłaty, usługi edukacyjne, studia stacjonarne, drugi, kolejny kierunek, zajęcia, limit, punkty