Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 130/2013/2014 z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania, zasad ustalania godzin obliczeniowych oraz liczebności grup zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
zakres obowiązków, pensum dydaktyczne, zajęcia dydaktyczne, godziny obliczeniowe