Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 39/2013/2014 Rektora UKW z dnia 3 lutego 2014 r.

w sprawie zawieszenia wykonania uchwały Nr 64/2013/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie opinii zobowiązującej JM Rektora do rozwiązania umowy o pracę z Kanclerzem UKW
zawieszenie wykonania, uchwała, umowa o pracę

hasła: kadra
publikacja: 04.02.2014 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 45/2013/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia oraz zmiany uchwały Senatu UKW Nr 118/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. dotyczącej ustalenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję Prorektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2013/2014
obniżenie, wymiar zajęć, zmiana uchwały, nauczyciele akademiccy, Prorektor

Pismo okólne Nr 11a/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług prawniczych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 2014 roku.
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, usługi prawnicze