Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 26/2013/2014 Rektora UKW z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi w ramach prowizorium budżetowego na rok 2014
podział, dysponowanie, środki publiczne, prowizorium budżetowe, rok 2014

hasła: finanse
publikacja: 15.01.2014

Zarządzenie Nr 24/2013/2014 Rektora UKW z dnia 7 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
zmiana, wysokość opłat, studia stacjonarne, niestacjonarne, powtarzanie zajęć, niezadowalające wyniki w nauce