Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 125/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trybu przekazywania do Biblioteki UKW publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uczelni
rejestrowanie dorobku, tryb przekazywania, publikacje

Pismo okólne Nr 3/2013/2014 Rektora UKW z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli i wyposażenia w ramach "Rozbudowy Laboratorium Badawczego Mikotoksyn o Pracownię Hodowli Komórkowych i Testów Toksyczności - Etap 1"
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, dostawa mebli, wyposażenie

Pismo okólne Nr 2/2013/2014 Rektora UKW z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2013/2014
Uczelniana Komisja, zwiększenie stypendium doktoranckiego, dotacja podmiotowa, rok akademicki 2013/2014

Pismo okólne Nr 3/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 17 października 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na catering dla uczestników szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. "Program Rozwoju UKW"
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postepowania, catering, szkolenia

Zarządzenie Nr 127/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie utworzenia i współpracy w organizacji i prowadzeniu przez UKW oraz Fundację Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie studiów podyplomowych
utworzenie, studia podyplomowe, Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne

Zarządzenie Nr 122/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego
tworzenie, preliminarze, przychody, koszty, studia niestacjonarne, studia podyplomowe, inne formy kształcenia, Fundusz Komercyjny

Uchwała Senatu Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie określenia efektów kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
określenie, efekty kształcenia, ogólnoakademicki, profil kształcenia