Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 28/2013/2014 Rektora UKW z dnia 13 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2013/2014
zmiana zarządzenia, powołanie, komisja rekrutacyjna, nabór kandydatów, rok akademicki 2013/2014

Zarządzenie Nr 26/2013/2014 Rektora UKW z dnia 7 stycznia 2014 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi w ramach prowizorium budżetowego na rok 2014
podział, dysponowanie, środki publiczne, prowizorium budżetowe, rok 2014

hasła: finanse
publikacja: 15.01.2014

Zarządzenie Nr 24/2013/2014 Rektora UKW z dnia 7 stycznia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
zmiana, wysokość opłat, studia stacjonarne, niestacjonarne, powtarzanie zajęć, niezadowalające wyniki w nauce