Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 21/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę środków czystości, artykułów higienicznych, przemysłowych oraz chemii basenowej dla potrzeb Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, dostawa, środki czystości, artykuły higieniczne, przemysłowe, chemia basenowa

Zarządzenie Nr 66/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia doktoranckie w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2014/2015 oraz terminów rejestracji i składania dokumentów przez kandydatów na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015
regulamin, rejestracja internetowa, studia dokoranckie, terminy rejestracji, składanie, dokumenty, kandydaci

Uchwała Senatu Nr 125/2013/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie pisma Rady Naukowej Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej UKW w Bydgoszczy z dnia 1 kwietnia 2014 r. skierowanego do JM Rektora i Senatu UKW
pismo, Rada Naukowa Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej