Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 12/2013/2014 z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
wyrażenie zgody, zawarcie umowy, współpraca akademicka, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Uchwała Senatu Nr 11/2013/2014 z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Narodowym Uniwersytetem Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie
wyrażenie zgody, zawarcie umowy, współpraca akademicka, Narodowy Uniwersytet Wychowania Fizycznego i Sportu w Kijowie

Uchwała Senatu Nr 10/2013/2014 z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Narodowym Uniwersytetem Kultury Fizycznej we Lwowie
wyrażenie zgody, zawarcie umowy, współpraca akademicka, Narodowy Uniwersytet Kultury Fizycznej we Lwowie

Uchwała Senatu Nr 8/2013/2014 z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy a Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równym
wyrażenie zgody, zawarcie porozumienia, współpraca naukowa, Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równym

Zarządzenie Nr 13/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie Nr 122/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego
zmiana, zasady tworzenia, preliminarze, przychody, koszty, studia niestacjonarne, studia podyplomowe, inne formy kształcenia, Fundusz Komercyjny