Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 23/2013/2014 z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Senatu Nr 153/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne
zmiana uchwały, zasady, pobieranie opłat, tryb, warunki, zwalnianie z opłat, usługi edukacyjne

Uchwała Senatu Nr 21/2013/2014 z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Senackiej Komisji Prawno-Statutowej
uzupełnienie, skład, Senacka Komisja ds. Budżetu i Finansów, Senacka Komisja Prawno-Statutowa

hasła: komisja
publikacja: 04.12.2013

Pismo okólne Nr 9/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych
komisja, przetarg, zamówienia publiczne, dostawa, odczynniki, materiały zużywalne