Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Nr 74/2018/2019 Senatu UKW z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zasadności wystąpienia przez JM Rektora z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznanie nagrody ministra za całokształt dorobku.
opinia, nagroda

hasła: dane osobowe
publikacja: 01.04.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 25/2018/2019 Rektora UKW z dnia 5 marca 2019 r.

sprawie wysokości wynagrodzenia nauczycieli, wychowawców i innych pracowników sprawujących opiekę nad studentami odbywającymi praktyki zawodowe
wysokość, wynagrodzenie, wychowawcy

hasła: finanse
publikacja: 12.03.2019 Paweł Januszewski