Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 103/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów edytorstwo – studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia

Zarządzenie Nr 59/2017/2018 Rektora UKW z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Szczegółowej Polityki Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Informatycznego "Internetowa Rekrutacja Kandydatów" w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
wprowadzenie, polityka szczegółowa

hasła: regulamin
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 58/2017/2018 Rektora UKW z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie podziału i dysponowania środkami publicznymi pochodzącymi z dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej na 2018 r. oraz planowanych przychodów własnych z przeznaczeniem na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem studiów stacjonarnych.
podział, dysponowanie, środki publiczne

hasła: finanse
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 55/2017/2018 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat wnoszonych przez cudzoziemców podejmujących naukę na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach wyższych, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych oraz podejmujących inne formy kształcenia
ustalenie, wysokość, opłaty

hasła: finanse
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 17/2017/2018 Rektora UKW z dnia 3 lipca 2018 r.

zmieniające Pismo okólne Nr 10/2015/2016 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
zmiana, powołanie

hasła: komisja
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 97/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 18/2017/2018 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nagród Rektora dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
zmiana, regulamin, nauczyciel akademicki

hasła: regulamin
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 16/2017/2018 Rektora UKW z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Projektowego dotyczącego projektu pn. „Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju”
powołanie, zespół, projekt

hasła: komisja
publikacja: 03.07.2018 Paweł Januszewski