Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 127/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie utworzenia i współpracy w organizacji i prowadzeniu przez UKW oraz Fundację Oświatową Europejskie Centrum Edukacyjne w Koszalinie studiów podyplomowych
utworzenie, studia podyplomowe, Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacyjne

Zarządzenie Nr 122/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego
tworzenie, preliminarze, przychody, koszty, studia niestacjonarne, studia podyplomowe, inne formy kształcenia, Fundusz Komercyjny

Uchwała Senatu Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie określenia efektów kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
określenie, efekty kształcenia, ogólnoakademicki, profil kształcenia

Uchwała Senatu Nr 157/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
określenie, efekty kształcenia, praktyczny, profil kształcenia

Uchwała Senatu Nr 168/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii o realizacji przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego usług badawczych w ramach projektu pod nazwą "Program wsparcie w ramach dużego bonu - edycja 2013" realizowanego przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
wyrażenie opinii, usługi badawcze, Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości