Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 82/2013/2014 z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpenia z wnioskiem do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie decyzji o nadaniu uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku terapia zajęciowa Wydziałowi Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
opinia, wniosek, MNiSzW, decyzja, nadanie uprawnienia, prowadzenie studiów, WKFZiT