Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 112/2012/2013 Rektora UKW z dnia 23 września 2013 r.

w sprawie wysokości i terminów wypłat wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych przepracowanych na studiach stacjonarnych
wysokość, termin wypłat, wynagrodzenie, godziny ponadwymiarowe, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna

Pismo okólne Nr 49/2012/2013 Rektora UKW z dnia 17 września 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy - etap II
komisja przetargowa, zamówienie publiczne, modernizacja, obiekt dydaktyczny, ul. Poniatowskiego 12

Pismo okólne Nr 50/2012/2013 Rektora UKW z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na poprowadzenie kursów dla studentów kierunku Informatyka i Mechatronika
zamówienia publiczne, przetarg, komisja, kursy, studenci