Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 51/2013/2014 Rektora UKW z dnia 19 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wzór, arkusz oceny, nauczyciele akademiccy