Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 19/2013/2014 Rektora UKW z dnia 24 lutego 2014 r.

w sprawie przestrzegania czasu pracy przez pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego niebędących nauczycielami akademickimi
przestrzeganie, czas pracy, pracownicy UKW

hasła: kadra
publikacja: 03.03.2014

Pismo okólne Nr 18/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 lutego 2014 r.

zmieniające pismo okólne w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Nagród oraz Komisji Porozumiewawczej jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zmiana, powołanie, Uczelniana Komisja Nagród, Komisja Porozumiewawcza, jednostki międzywydziałowe, jednostki ogólnouczelniane

publikacja: 17.02.2014 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 38/2013/2014 Rektora UKW z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
dodatki funkcyjne, nauczyciele akademiccy, pracownicy

hasła: finanse kadra
publikacja: 17.02.2014 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 65/2013/2014 z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały Senatu UKW Nr 64/2013/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. dotyczącej opinii zobowiązującej JM Rektora do rozwiązania umowy o pracę z Kanclerzem UKW
uchylenie, uchwała, opinia, zobowiązanie, rozwiązanie umowy

hasła: kadra
publikacja: 11.02.2014

Zarządzenie Nr 35/2013/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie używania przenośnych urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną, paliwem płynnym lub gazowym do doraźnego dogrzewania pomieszczeń w obiektach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
urządzenia grzewcze, energia elektryczna, paliwo płynne, paliwo gazowe, doraźne dogrzewanie, pomieszczenia, obiekty

publikacja: 11.02.2014 Paweł Januszewski