Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 7/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługę cateringu na spotkania zespołów interdyscyplinarnych oraz dla uczestników szkoleń w ramach projektu pn. "Program Rozwoju UKW"
komisja, przetarg, zamówenia publiczne, catering

Pismo okólne Nr 6/2013/2014 Rektora UKW z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w ramach Rozbudowy Laboratorium Badawczego Mikotoksyn o Pracownię Hodowli Komórkowych i Testów Toksyczności - ETAP 2
komisja, przetarg, zamówienia publiczne, dostawa, sprzęt laboratoryjny, rozbudowa, Laboratorium Badawcze Mikotoksyn, Pracownia Hodowli Komórkowych i Testów Toksyczności, ETAP 2

Pismo okólne Nr 6/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługę prenumeraty czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 2014 roku.
komisja, przetarg, prenumerata, czasopisma zagraniczne, Biblioteka Główna

Pismo okólne Nr 5/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie, dostawę i montaż elementów systemu informacji wizualnej dostostowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku
komisja, przetarg, dostawa, elementy systemu, informacja wizualna, osoby niepełnosprawne, dysfunkcja narządów wzroku