Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 152/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni
wytyczne, podstawowe jednostki organizacyjne, Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Zarządzenie Nr 126/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 września 2013 r.

zmieniające zarządzenie Nr 30/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz wprowadzające tekst jednolity regulaminu.
regulamin premiowania, zmiana, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. tekst jednolity