Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 55/2012/2013 z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa UKW Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu
nadanie tytułu, Doktor Honoris Causa, Prezydent RP, Bronisław Komorowski

publikacja: 02.08.2013

Uchwała Senatu Nr 34/2012/2013 z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Oceny Kadry
przewodniczący, zmiana, Senacka Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry

publikacja: 01.08.2013 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 33/2012/2013 z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatów Uczelni o przedstawienie opinii o kandydacie do tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wniosek, senaty uczelni, Honoris Causa

publikacja: 01.08.2013 Paweł Januszewski