Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 45/2013/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r.

w sprawie obniżenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia oraz zmiany uchwały Senatu UKW Nr 118/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. dotyczącej ustalenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję Prorektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2013/2014
obniżenie, wymiar zajęć, zmiana uchwały, nauczyciele akademiccy, Prorektor

Pismo okólne Nr 11a/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług prawniczych dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 2014 roku.
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, usługi prawnicze

Pismo okólne Nr 17/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie: wprowadzenia nowych wysokości stawek godzinowych za świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej
wysokość stawek godzinowych, świadczenie usług, umowa cywilnoprawna

hasła: finanse
publikacja: 29.01.2014

Pismo okólne Nr 16/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 22 stycznia 2014 r.

zmieniające pismo okólne w sprawie: ustalenia stawek za wynajem auli, sal ogólnodostępnych, sal gimnastycznych, boisk, pracowni komputerowych oraz sali koncertowej
stawki, wynajem auli, sale ogólnodostępne, sale gimnastyczne, sala koncertowa, boisko, pracownie komputerowe

hasła: finanse
publikacja: 29.01.2014