Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 150/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu likwidacji deficytu budżetowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wyrażenie opinii, plan, likwidacja deficytu, budżet UKW

hasła: finanse
publikacja: 10.10.2013 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 149/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do rady nadzorczej publicznej spółki radiofonii regionalnej
kandydat, spółka publiczna, radiofonia regionalna, rada nadzorcza

hasła: dane osobowe
publikacja: 10.10.2013 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 148/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zgłoszenia kandydata Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do rady nadzorczej publicznej spółki radiofonii regionalnej
kandydat, spółka publiczna, radiofonia regionalna

hasła: dane osobowe
publikacja: 10.10.2013 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 6/2013/2014 Rektora UKW z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowych zakresów zadań rzeczowych dla komórek administracji centralnej, ogólnej i pozostałych jednostek Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
szczegółowe zakresy zadań, komórki, administracja, centralna, ogólna, pozostałe jednostki

Uchwała Senatu Nr 151/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Senatu Nr 97/2012/2013 dotyczącej zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2013/2014
zakres obowiązków, nauczyciele akademiccy, zajęcia dydaktyczne, pensum dydaktyczne, warunki obniżania, godziny obliczeniowe, zasady ustalania, rok akademicki 2013/2014

Pismo okólne Nr 1/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 9 października 2013 r.

w sprawie zmiany Pisma okólnego Nr 50/A/2013 dotyczącego powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie, dostawę i montaż elementów systemu informacji wizualnej do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
komisja, przetarg, Biblioteka Główna, systemy informacji wizualnej, dostawa, zmiana składu