Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 134/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków na Wydziale Humanistycznym
efekty kształcenia, zarządzanie, dziedzictwo kulturowe, ochrona zabytków, drugi stopień, WH