Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 65/2017/2018 Rektora UKW z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji internetowej na studia podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
wprowadzenie, regulamin

hasła: regulamin
publikacja: 30.08.2018 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 63/2017/2018 Rektora UKW z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zagranicznych podróży służbowych pracowników oraz osób niebędących pracownikami UKW
podróż służbowa

Zarządzenie Nr 62/2017/2018 Rektora UKW z dnia 18 lipca 2018 r.

zmieniające  Zarządzenie Nr 78/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie wykorzystania systemu rezerwacji sal do zarządzania salami dydaktycznymi
zmiana, system, rezerwacja, sale

Uchwała Senatu Nr 103/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów edytorstwo – studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia
określenie, efekty kształcenia

Zarządzenie Nr 59/2017/2018 Rektora UKW z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Szczegółowej Polityki Bezpieczeństwa Użytkowania Systemu Informatycznego "Internetowa Rekrutacja Kandydatów" w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
wprowadzenie, polityka szczegółowa

hasła: regulamin
publikacja: 04.07.2018 Paweł Januszewski