Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 107/2017/2018 z dnia 29 maja 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 87/2016/2017 z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu  rekrutacji  na studia w roku akademickim 2018/2019
zmiana, rekrutacja