Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 47/2012/2013 Rektora UKW z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i modernizację obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu - II etap
komisja przetargowa, zamówienie publiczne, roboty budowlane, modernizacja, CEKFiS, II etap

Uchwała Senatu Nr 85/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014
szczegółowe warunki, tryb rekrutacji, studia doktoranckie, rok akademicki 2013/2014