Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 46/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 6 września 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na poprowadzenie dyżurów ze studentami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ramach projektu Lepszy Start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych
komisja, postępowanie, zamówienie publiczne, dyżury, absolwenci

Zarządzenie Nr 110/2012/2013 Rektora UKW z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
wysokość opłat, studia stacjonarne, niestacjonarne, powtarzanie zajęć, niezadowalające wyniki w nauce

Zarządzenie Nr 109/2012/2013 Rektora UKW z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia w roku akademickim 2013/2014 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej oraz kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS
wysokość opłat, kształcenie, studia stacjonarne, drugi, kolejny kierunek studiów, dodatkowy limit punktów, ECTS

Zarządzenie Nr 104/2012/2013 Rektora UKW z dnia 6 sierpnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2013/2014
wysokość, zajęcia dydaktyczne, studia podyplomowe

Zarządzenie Nr 108/2012/2013 Rektora UKW z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad wynajmowania powierzchni reklamowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
regulamin, wynajmowanie, powierzchnie reklamowe