Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 92/2012/2013 Rektora UKW z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ogólnouczelnianej procedury weryfikacji efektów kształcenia
efekty kształcenia, weryfikacja, procedura

Pismo okólne Nr 15/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie szkoleniowca 2 z zakresu zmian proceduralnych - zadanie 4
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, wyłonienie szkoleniowca

Pismo okólne Nr 14/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie szkoleniowca 1 z zakresu zmian proceduralnych - zadanie 4
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, wyłonienie szkoleniowca

Pismo okólne Nr 13/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie szkoleniowca 4 z zakresu zmian proceduralnych - zadanie 3
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, wyłonienie szkoleniowca

Pismo okólne Nr 12/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie szkoleniowca 3 z zakresu zmian proceduralnych - zadanie 3
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, wyłonienie szkoleniowca

Pismo okólne Nr 11/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie szkoleniowca 2 z zakresu zmian proceduralnych - zadanie 3
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, wyłonienie szkoleniowca