Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 9/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych
komisja, przetarg, zamówienia publiczne, dostawa, odczynniki, materiały zużywalne

Pismo okólne Nr 10/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciągnika komunalnego wraz z wyposażeniem obejmującym pług do śniegu oraz piaskarkę
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, dostawa, ciągnik komunalny, wyposażenie, pług do śniegu, piaskarka

Zarządzenie Nr 12/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie obniżenia w roku akademickim 2013/2014 wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych na kierunku studiów informatyka, specjalność: Sieci i systemy rozproszone
wysokość opłat, studia niestacjonarne, zajęcia dydaktyczne, informatyka, sieci i systemy rozproszone

Pismo okólne Nr 8/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę prenumeraty czasopism polskich dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego na 2014 rok
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, prenumerata, czasopisma polskie, Biblioteka Główna

Zarządzenie Nr 17/2013/2014 Rektora UKW z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 34/2005/2006 z dnia 13 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
uchylenie, powołanie, komisja, bezpieczeństwo, higiena pracy

hasła: kadra komisja
publikacja: 20.11.2013 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 1a/2013/2014 z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie niezgłoszenia kandydata Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do rady nadzorczej publicznej spółki radiofonii regionalnej
kandydat, rada nadzorcza, spółka publiczna, radiofonia regionalna

hasła: dane osobowe
publikacja: 19.11.2013 Paweł Januszewski

Pismo okólne Nr 9/2013/2014 Rektora UKW z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w ramach "Rozbudowy Laboratorium Badawczego Mikotoksyn o Pracownię Hodowli Komórkowych i Testów Toksyczności - Etap 3"
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, dostawa, urządzenia, specjalistyczny sprzęt laboratoryjny