Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 34/2012/2013 z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Rozwoju i Oceny Kadry
przewodniczący, zmiana, Senacka Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadry

publikacja: 01.08.2013 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 33/2012/2013 z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatów Uczelni o przedstawienie opinii o kandydacie do tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wniosek, senaty uczelni, Honoris Causa

publikacja: 01.08.2013 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 32/2012/2013 z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania promotora w procedurze o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu
promotor, Honoris Causa, Prezydent, Bronisław Komorowski

publikacja: 01.08.2013 Paweł Januszewski