Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 13/2013/2014 Rektora UKW z dnia 30 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie Nr 122/2012/2013 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad tworzenia preliminarzy przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem studiów niestacjonarnych, podyplomowych i innych form kształcenia oraz dysponowania środkami Funduszu Komercyjnego
zmiana, zasady tworzenia, preliminarze, przychody, koszty, studia niestacjonarne, studia podyplomowe, inne formy kształcenia, Fundusz Komercyjny

Pismo okólne Nr 7/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 6 listopada 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługę cateringu na spotkania zespołów interdyscyplinarnych oraz dla uczestników szkoleń w ramach projektu pn. "Program Rozwoju UKW"
komisja, przetarg, zamówenia publiczne, catering

Pismo okólne Nr 6/2013/2014 Rektora UKW z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego w ramach Rozbudowy Laboratorium Badawczego Mikotoksyn o Pracownię Hodowli Komórkowych i Testów Toksyczności - ETAP 2
komisja, przetarg, zamówienia publiczne, dostawa, sprzęt laboratoryjny, rozbudowa, Laboratorium Badawcze Mikotoksyn, Pracownia Hodowli Komórkowych i Testów Toksyczności, ETAP 2

Pismo okólne Nr 6/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 24 października 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługę prenumeraty czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w 2014 roku.
komisja, przetarg, prenumerata, czasopisma zagraniczne, Biblioteka Główna