Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Pismo okólne Nr 5/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie, dostawę i montaż elementów systemu informacji wizualnej dostostowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku
komisja, przetarg, dostawa, elementy systemu, informacja wizualna, osoby niepełnosprawne, dysfunkcja narządów wzroku

Zarządzenie Nr 8/2013/2014 Rektora UKW z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2013/2014
zwiększenie stypendium doktoranckiego, dotacja podmiotowa, dofinansowanie zadań projakościowych

Zarządzenie Nr 125/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz trybu przekazywania do Biblioteki UKW publikacji, których autorami lub współautorami są pracownicy Uczelni
rejestrowanie dorobku, tryb przekazywania, publikacje

Pismo okólne Nr 3/2013/2014 Rektora UKW z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli i wyposażenia w ramach "Rozbudowy Laboratorium Badawczego Mikotoksyn o Pracownię Hodowli Komórkowych i Testów Toksyczności - Etap 1"
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, dostawa mebli, wyposażenie

Pismo okólne Nr 2/2013/2014 Rektora UKW z dnia 14 października 2013 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2013/2014
Uczelniana Komisja, zwiększenie stypendium doktoranckiego, dotacja podmiotowa, rok akademicki 2013/2014