Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 98/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 lipca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
zmiana zarządzenia, szkolenie, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa

hasła: kadra
publikacja: 01.08.2013

Uchwała Senatu Nr 52/2012/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia aneksu do uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014
aneks, Uchwała Senatu, szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia, rok akademicki 2013/2014

Uchwała Senatu Nr 29/2012/2013 z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie powołania przewodniczącego Senackiej Komisji Etyki na kadencję 2012-2016
powołanie, przewodniczący, Senacka Komisja Etyki, kadencja 2012-2016

hasła: komisja
publikacja: 31.07.2013