Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 143/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Pestalozziego 18A w Bydgoszczy, polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku internatu ZSB na Zespół Szkół Ogólnokształcących International School of Bydgoszcz
inwestycja budowlana, zmiana użytkowania, ISOB, ZSB

Uchwała Senatu Nr 118/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia wymiaru zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję Prorektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2013/2014
Prorektor, pensum, zajęcia dydaktyczne, rok akademicki 2013/2014

Uchwała Senatu Nr 117/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zwolnienia Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014
Rektor, zwolnienie, zajęcia dydaktyczne, rok akademicki 2013/2014

Pismo okólne Nr 44/2012/2013 Rektora UKW z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie bezpośredniego stosowania uchwał Senatu w wewnętrznej administracji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
uchwały Senatu, wewnętrzna administracja, bezpośrednie stosowanie

Zarządzenie Nr 113/2011/2012 Rektora UKW z dnia 28 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego "Regulaminu określającego zasady zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych z Programów Ramowych Unii Europejskiej, Programów edukacyjnych oraz innych Programów międzynarodowych"
Regulamin określający zasady zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów, Programy Ramowe UE, Programy edukacyjne, Programy międzynarodowe, zasady zatrudniania, zasady wynagradzania

Zarządzenie Nr 83/2012/2013 Rektora UKW z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kortów tenisowych Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy
Regulamin, korty tenisowe, CEKFiS

hasła: regulamin
publikacja: 20.06.2013 Paweł Januszewski