Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 83/2012/2013 Rektora UKW z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu kortów tenisowych Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy
Regulamin, korty tenisowe, CEKFiS

hasła: regulamin
publikacja: 20.06.2013 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 112/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa istniejącego boiska sportowego wraz z bieżnią lekkoatletyczną na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 30".
boisko sportowe, środki własne, zadanie inwestycyjne

hasła: finanse
publikacja: 20.06.2013

Zarządzenie Nr 80/2012/2013 Rektora UKW z dnia 29 maja 2013 r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych w celu przeprowadzenia naboru kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok akademicki 2013/2014
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, nabór kandydatów, rok akademicki 2013/2014

Pismo okólne Nr 42/2012/2013 Rektora UKW z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie powołania składu Uczelnianej Komisji Nagród oraz Komisji Porozumiewawczej jednostek międzywydziałowych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Uczelniana Komisja Nagród, Komisja Porozumiewawcza, jednostki międzywydziałowe, jednostki ogólnouczelniane

Pismo okólne Nr 41/2012/2013 Rektora UKW z dnia 20 maja 2013 r.

w sprawie powołania Uczelnianej komisji ds. regulacji wynagrodzeń oraz awansowania nauczycieli akademickich Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Uczelniana komisja, regulacja wynagrodzeń, awanse, nauczyciele akademiccy