Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 24/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich w ramach realizowanych umów cywilnoprawnych
podwyższone koszty, przychody, umowy cywilnoprawne

hasła: finanse
publikacja: 28.02.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 23/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 lutego 2019 r.

zmieniające Zarządzenie nr 97/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obiektów Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy.
zmiana, CEKFiS

hasła: finanse
publikacja: 28.02.2019 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 22/2018/2019 Rektora UKW z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zasad odpłatności w korzystaniu z obiektów sportowych oraz pomieszczeń w Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
wprowadzenie, zasady odpłatności

hasła: finanse
publikacja: 28.02.2019 Paweł Januszewski