Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 33/2012/2013 z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Senatów Uczelni o przedstawienie opinii o kandydacie do tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
wniosek, senaty uczelni, Honoris Causa

publikacja: 01.08.2013 Paweł Januszewski

Uchwała Senatu Nr 32/2012/2013 z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania promotora w procedurze o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu
promotor, Honoris Causa, Prezydent, Bronisław Komorowski

publikacja: 01.08.2013 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 98/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 lipca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
zmiana zarządzenia, szkolenie, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona przeciwpożarowa

hasła: kadra
publikacja: 01.08.2013

Uchwała Senatu Nr 52/2012/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia aneksu do uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2013/2014
aneks, Uchwała Senatu, szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia, rok akademicki 2013/2014