Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 151/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Senatu Nr 97/2012/2013 dotyczącej zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych, pensum dydaktycznego, warunków jego obniżania oraz zasad ustalania godzin obliczeniowych w roku akademickim 2013/2014
zakres obowiązków, nauczyciele akademiccy, zajęcia dydaktyczne, pensum dydaktyczne, warunki obniżania, godziny obliczeniowe, zasady ustalania, rok akademicki 2013/2014

Pismo okólne Nr 1/2013/2014 Kanclerza UKW z dnia 9 października 2013 r.

w sprawie zmiany Pisma okólnego Nr 50/A/2013 dotyczącego powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie, dostawę i montaż elementów systemu informacji wizualnej do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
komisja, przetarg, Biblioteka Główna, systemy informacji wizualnej, dostawa, zmiana składu

Zarządzenie Nr 130/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Regulamin, ustalanie, przyznawanie, wypłacanie, świadczenia pomocy materialnej, studenci