Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 119/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie obowiązku składania oświadczeń przez studentów studiów stacjonarnych o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat
obowiązek, oświadczenie, studia stacjonarne, opłaty wzór

Zarządzenie Nr 118/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
Regulamin, ustalanie, przyznawanie, wypłacanie, świadczenia pomocy materialnej, doktoranci

Zarządzenie Nr 121/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie procedury rozliczania usług edukacyjnych realizowanych na studiach stacjonarnych w ramach umów cywilnoprawnych dla pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
usługi edukacyjne, umowa cywilnoprawna, studia stacjonarne, pracownicy, osoby niebędące pracownikami

hasła: finanse kadra
publikacja: 08.10.2013 Paweł Januszewski

Zarządzenie Nr 116/2012/2013 Rektora UKW z dnia 26 września 2013 r.

zmieniające zarządzenie Nr 41/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Działalności Wydawniczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz wprowadzające tekst jednolity regulaminu.
zmiany, Regulamin Działalności Wydawniczej, Wydawnictwo

Uchwała Senatu Nr 166/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia zmian Regulaminu Działalności Wydawniczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
opinia, Regulamin Działalności Wydawniczej, zmiany, Wydawnictwo

Uchwała Senatu Nr 152/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie ustalenia Wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie dokumentacji programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich projektowanych zgodnie z wymaganiami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego oraz w zakresie wykonywania podstawowych zadań Uczelni
wytyczne, podstawowe jednostki organizacyjne, Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego