Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 126/2012/2013 Rektora UKW z dnia 27 września 2013 r.

zmieniające zarządzenie Nr 30/2006/2007 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz wprowadzające tekst jednolity regulaminu.
regulamin premiowania, zmiana, pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. tekst jednolity

Pismo okólne Nr 51/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie wykładów, projektu i laboratoriów dla studentów kierunku mechatronika, w ramach projektu: "Mechatronika kierunkiem przyszłości - dostosowanie oferty edukacyjnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego do potrzeb rynku pracy"
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, wykłady, projekt, laboratoria, mechatronika

Pismo okólne Nr 50/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przygotowanie, dostawę i montaż elementów systemu informacji wizualnej do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zamówienia publiczne, przetarg, komisja, system informacji wizualnej, Biblioteka Główna