Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Zarządzenie Nr 110/2012/2013 Rektora UKW z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce
wysokość opłat, studia stacjonarne, niestacjonarne, powtarzanie zajęć, niezadowalające wyniki w nauce

Zarządzenie Nr 109/2012/2013 Rektora UKW z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie ustalenia w roku akademickim 2013/2014 wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach stacjonarnych na drugim lub kolejnym kierunku studiów w formie stacjonarnej oraz kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS
wysokość opłat, kształcenie, studia stacjonarne, drugi, kolejny kierunek studiów, dodatkowy limit punktów, ECTS

Zarządzenie Nr 104/2012/2013 Rektora UKW z dnia 6 sierpnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2013/2014
wysokość, zajęcia dydaktyczne, studia podyplomowe

Zarządzenie Nr 108/2012/2013 Rektora UKW z dnia 12 sierpnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego zasad wynajmowania powierzchni reklamowych na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
regulamin, wynajmowanie, powierzchnie reklamowe

Pismo okólne Nr 43/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na leasing fortepianu mistrzowskiego dla potrzeb koncertowych Instytutu Edukacji Muzycznej
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, leasing, fortepian, IEM

Zarządzenie Nr 89/2012/2013 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie Nr 72/2008/2009 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz wprowadzające tekst jednolity regulaminu
zmiana zarządzenia, Regulamin Organizacyjny, Biblioteka Główna