Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 124/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zniesienia studiów podyplomowych w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym
zniesienie, studia podyplomowe, Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Uchwała Senatu Nr 121/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
utworzenie, studia podyplomowe, Wydział Administracji i Nauk Społecznych