Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 103/2012/2013 z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, edukacja muzyczna, animacja kultury muzycznej, prowadzenie zespołów muzycznych