Akty prawne

Ostatnio dodane akty prawne

Uchwała Senatu Nr 147/2012/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.

w sprawie utworzenia kierunku studiów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki i określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów inżynieria materiałowa na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki
utworzenie, kierunek studiów, inżynieria materiałowa, WMFiT

Uchwała Senatu Nr 145/2012/2013 z dnia 8 lipca 2013 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozpoczęcia realizacji inwestycji budowlanej w obiekcie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Poniatowskiego 12 w Bydgoszczy, polegającej na modernizacji budynku dydaktycznego - etap drugi
inwestycja budowlana, ul. Poniatowskiego, modernizacja budynku

hasła: przetarg
publikacja: 10.07.2013

Pismo okólne Nr 36/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na organizację specjalistycznych kursów i szkoleń dla kadry dydaktycznej: Zadanie 1: Wprowadzenie do grafiki wektorowej i rastrowej; Zadanie 2: Grafika wektorowa i rastrowa z programowaniem obiektowym; Zadanie 3: Grafika komputerowa 3D Studio MAX - Podstawy 3D; Zadanie 4: Projektowanie i obsługa specjalistycznych stanowisk laboratoryjnych "Festo Systemy mechatroniczne"; Zadanie 5: Projektowanie CAD w "Pro Enginering"
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, kursy, szkolenia

Zarządzenie Nr 90/2012/2013 Rektora UKW z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ogólnouczelnianej procedury ankietyzacji jakości kształcenia
jakość kształcenia, ankietyzacja, procedura

Zarządzenie Nr 92/2012/2013 Rektora UKW z dnia 5 lipca 2013 r.

w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego ogólnouczelnianej procedury weryfikacji efektów kształcenia
efekty kształcenia, weryfikacja, procedura

Pismo okólne Nr 15/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie szkoleniowca 2 z zakresu zmian proceduralnych - zadanie 4
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, wyłonienie szkoleniowca

Pismo okólne Nr 14/A/2013 Kanclerza UKW z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie szkoleniowca 1 z zakresu zmian proceduralnych - zadanie 4
komisja, zamówienie publiczne, przeprowadzenie postępowania, wyłonienie szkoleniowca